Thursday, 9 January 2014

Pengisian Bengkel Pengenalan Blue Ocean Strategy

Modul-Modul Yang Kami Tawarkan Untuk Perbengkelan/Kursus:

Modul 1 - Memahami Blue Ocean Strategy
Modul 2 - Pemikiran & Alatan Blue Ocean Strategy
Modul 3 - Strategi Kanvas
Modul 4 - Kitar Pengalaman Pengguna / Peta Utiliti Pengguna
Modul 5 - Kerangka Enam Laluan
Modul 6 - Grid ERRC 
Modul 7 - Implementasi Blue Ocean Strategy

Monday, 24 June 2013

Prinsip 1: Membina Semula Sempadan Pasaran

Prinsip pertama dalam Strategi Lautan Biru ialah membina semula pasaran untuk memecah keluar  daripada persaingan dan mewujudkan lautan biru. Terdapat enam kaedah asas untuk membina semula sempadan  pasaran. Enam kaedah asas ini dipanggil Kerangka Enam Laluan :


 • Laluan 1: Melihat industri alternatif
 • Laluan 2: Melihat Keluar Kumpulan Strategik antara industri
 • Laluan 3: Melihat Keluar Rantaian Pembeli
 • Laluan 4: Lihat Produk dan Perkhidmatan Sampingan yang ditawarkan
 • Laluan 5: Melihat ke seberang tarikan fungsi atau emosi kepada pembeli
 • Laluan 6: Melihat ke sebarang masa
  

Rangka dan Alat Analisis Strategi Lautan Biru

Rangka dan Alat Analisis

 • Kanvas Strategi
 • Empat Rangka Tindakan - ERRC
 • Grid ERRC

Tiga Sifat Strategi Yang Baik
 • Fokus
 • Pemisahan
 • SloganYang Menarik

Merumuskan Strategi Lautan Biru

Enam Prinsip Lautan Biru

 • Membina semula sempadan pasaran
 • Fokus kepada gambaran luas, bukannya angka
 • Mencapai permintaan jauh melebihi tahap sedia
 • Mendapatkan tuntutan strategi yang betul
 • Mengatasi halangan utama organisasi
 • Menjadikan pelaksanaan sebagai strategi