Monday, 24 June 2013

Prinsip 1: Membina Semula Sempadan Pasaran

Prinsip pertama dalam Strategi Lautan Biru ialah membina semula pasaran untuk memecah keluar  daripada persaingan dan mewujudkan lautan biru. Terdapat enam kaedah asas untuk membina semula sempadan  pasaran. Enam kaedah asas ini dipanggil Kerangka Enam Laluan :


 • Laluan 1: Melihat industri alternatif
 • Laluan 2: Melihat Keluar Kumpulan Strategik antara industri
 • Laluan 3: Melihat Keluar Rantaian Pembeli
 • Laluan 4: Lihat Produk dan Perkhidmatan Sampingan yang ditawarkan
 • Laluan 5: Melihat ke seberang tarikan fungsi atau emosi kepada pembeli
 • Laluan 6: Melihat ke sebarang masa
  

Rangka dan Alat Analisis Strategi Lautan Biru

Rangka dan Alat Analisis

 • Kanvas Strategi
 • Empat Rangka Tindakan - ERRC
 • Grid ERRC

Tiga Sifat Strategi Yang Baik
 • Fokus
 • Pemisahan
 • SloganYang Menarik

Merumuskan Strategi Lautan Biru

Enam Prinsip Lautan Biru

 • Membina semula sempadan pasaran
 • Fokus kepada gambaran luas, bukannya angka
 • Mencapai permintaan jauh melebihi tahap sedia
 • Mendapatkan tuntutan strategi yang betul
 • Mengatasi halangan utama organisasi
 • Menjadikan pelaksanaan sebagai strategi

Thursday, 20 June 2013

Blue Ocean Strategy

Keperluan BOS dalam konteks Pendidikan

§ Prihatin terhadap pelajar-pelajar yang tidak puas hati dan ibu bapa kecewa (tawar hati
      terhadap sistem pendidikan) - wujud isu
§ Membina semula batasan industri pendidikan
§ Mengurangkan kos dan meningkatkan nilai secara serentak