Thursday, 9 January 2014

Pengisian Bengkel Pengenalan Blue Ocean Strategy

Modul-Modul Yang Kami Tawarkan Untuk Perbengkelan/Kursus:

Modul 1 - Memahami Blue Ocean Strategy
Modul 2 - Pemikiran & Alatan Blue Ocean Strategy
Modul 3 - Strategi Kanvas
Modul 4 - Kitar Pengalaman Pengguna / Peta Utiliti Pengguna
Modul 5 - Kerangka Enam Laluan
Modul 6 - Grid ERRC 
Modul 7 - Implementasi Blue Ocean Strategy

No comments:

Post a Comment