Thursday, 20 June 2013

Blue Ocean Strategy

Keperluan BOS dalam konteks Pendidikan

§ Prihatin terhadap pelajar-pelajar yang tidak puas hati dan ibu bapa kecewa (tawar hati
      terhadap sistem pendidikan) - wujud isu
§ Membina semula batasan industri pendidikan
§ Mengurangkan kos dan meningkatkan nilai secara serentak

No comments:

Post a Comment