Monday, 24 June 2013

Prinsip 1: Membina Semula Sempadan Pasaran

Prinsip pertama dalam Strategi Lautan Biru ialah membina semula pasaran untuk memecah keluar  daripada persaingan dan mewujudkan lautan biru. Terdapat enam kaedah asas untuk membina semula sempadan  pasaran. Enam kaedah asas ini dipanggil Kerangka Enam Laluan :


  • Laluan 1: Melihat industri alternatif
  • Laluan 2: Melihat Keluar Kumpulan Strategik antara industri
  • Laluan 3: Melihat Keluar Rantaian Pembeli
  • Laluan 4: Lihat Produk dan Perkhidmatan Sampingan yang ditawarkan
  • Laluan 5: Melihat ke seberang tarikan fungsi atau emosi kepada pembeli
  • Laluan 6: Melihat ke sebarang masa
  

No comments:

Post a Comment